مقصود تویی ، کعبه و بت خانه بهانه  

 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

 

 

اشکم رود از هر مژه چون سیل روانه

 

 

خواهد بسر آمد شب هجران تو یا نه

 

 

ای تیر غمت بر دل عشاق نشانه

 

 

خلقی به تو مشغول و تو غائب ز میانه

 

 

رفتم بدر صومعه زاهد و عابد

 

 

دیدم همه را پیش قدت راکع و ساجد

 

 

در میکده رهبانم و در صومعه زاهد

 

 

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

 

 

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

 

 

روزی که برفتند حریفان پی هر کار

 

 

زاهد سوی مسجد شد و آن جانب خمار

 

 

او یار طلب می کندو جلوه گه یار

 

 

حاجی بره کعبه و ما طالب دیدار

 

 

او خانه همی جوید و ما صاحب خانه

 

 

هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو

 

 

هر جا که شدم پرتو کاشانه تویی تو

 

در کعبه و در دیر چه جانانه تویی تو

 

 

مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو

 

 

مقصود تویی ، کعبه و بت خانه بهانه

 

 

بلبل بچمن زان گل رخسارتو  آن دید

 

 

پروانه در  آتش شد و انوار عیان دید

 

 

عارف صف ذات تو در پیر و جوان دید

 

 

یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

 

 

دیوانه نیم من که روم خانه به خانه

 

 

هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو

 

 

هر جا که شدم پرتو کاشانه تویی تو

 

در کعبه و در دیر چه جانانه تویی تو

 

 

مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو

 

 

 

مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه

 

نوشته اي از يك عاشق دل شکسته به نام :منصور| سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ | 17:30 | + | موضوع: |
×